Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/23

Milí rodičia, od 2.- 3.mája 2022 prebieha v našej MŠ Olšovany zápis detí na školský rok 2022/23. Žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa si môžete stiahnuť na našej stránke msolsovany.sk v časti dokumenty, alebo prevziať osobne v priestoroch materskej školy. Vyplnenú a lekárom
potvrdenú žiadosť môžete podať:

  • osobne v MŠ alebo na Obecnom úrade Olšovany
  • písomne poštou na adresu: MŠ Olšovany, Olšovany 56, 044 19, okr. Košice
  • emailom na msolsovany@gmail.com

Zákonné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma dieťa podľa § 59 a 59a školského zákona.

  • prednostne dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie dieťaťa do materskej školy a voľnej kapacity sa na základe žiadosti zákonných zástupcov detí uprednostnia:

  • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v našej MŠ aj v nasledujúcom školskom roku
  • výnimočne deti od dvoch rokov
  • deti zákonných zástupcov v ťažkej životnej situácii ( samoživiteľ, sirota)

Tešíme sa na nových škôlkárov

Leave a Reply