Návšteva Bábkového divadla v Košiciach

S deťmi sme navštívili Bábkové divadlo v Košiciach  na predstavení O Guľkovi Bombuľkovi, aby sme ho stretli aj osobne. Počas týždňa sme v tejto téme rozvíjali prosociálne zručnosti, čítali sme o ňom, rozprávali sme sa o ňom, kreslili a vyrobili sme si ho. Deti boli NADŠENÉÉÉ.