OVOCIE A ZELENINA
V našej škôlke sme objavili vitamínový, sladký poklad plný dôležitých vitamínov, ktoré bojujú proti chorobám.
Tak sme si pomenovali to, čo sa v poklade nachádzalo, každé slovo sme si vytlieskali, určili počet slabíķ a začiatočné písmeno.
(Hrozno, hrušky, ringloty, banány, jablká, citrón, čučoriedky, paprika-zelená, žltá, červená, uhorky, cibuľa, mrkva, kaleráb….)
Ovocie aj zeleninu sme zavárali, triedili, počítali a dokonca sme si vytvorili ovocie aj z plastelíny.
Deti  si vypočuli známy príbeh od Sutejeva „Jabĺčko“. Po jednotlivých častiach skúsili dedukovať, ako sa  príbeh bude vyvíjať.
Využili svoju fantáziu a dotvorili jesenný strom s jablkami a farebnými jesennými listami, ktoré neodmysliteľne patria ku krásnej jeseni….
Každý deň si vychutnali ovocno-zeleninovú odmenu.