Spracovávanie osobných údajov

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoOOU“) Vás chceme informovať o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Prijatie alebo odmietnutie cookies môžete na našej stránke kedykoľvek zmeniť. Váš súhlas sa vzťahuje na doménu: msolsovany.sk

[ user_consent_state]

Čo sú to cookies ?

Cookie je textový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Umožňuje webovej stránke rozoznať zariadenie užívateľa, avšak cookie sama o sebe neukladá ani nezbiera žiadne dáta mimo vlastných hodnôt.

Aké súbory cookies používame a na aký účel

Materská škola Olšovany využíva na svojich webových stránkach tieto súbory cookies:

 • POVINNÉ (NUTNÉ, TECHNICKÉ) – je na nich závislá funkčnosť samotných webových stránok. Umožňujú webovým stránkam ich základné funkcie ako je napr. navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webových stránok. Bez týchto cookies webové stránky nemôžu fungovať.
 • ŠTATISTICKÉ – umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy. Prostredníctvom štatistických cookies sledujeme napr. návštevnosť našich webových stránok, počet zobrazení webových stránok, hlavné kanály príchodu užívateľov, zoznam najprezeranejších podstránok. Tieto cookies využívame najmä na účel zlepšovania a skvalitňovania dohľadateľnosti informácií na našich stránkach a ich úprave tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim potrebám. Štatistické cookies sa nepoužívajú na zbieranie konkrétnych informácií o návštevníkoch.
 • MARKETINGOVÉ – používajú sa na účel zvýšenia atraktívnosti reklám.
 • COOKIES TRETÍCH STRÁN – na našich webových stránkach využívame aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Ide o cookies tretích strán (Google, Youtube, Facebook), ktorých kódy sme vložili na svoje stránky. Preto môžu byť do vášho zariadenia počas používania našich webových stránok uložené cookies týchto tretích strán, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o situácie, kedy naše stránky využívajú rôzne nástroje na analýzu (napr. nástroje spoločnosti Google) alebo nástroje, ktoré používame na našich webových stránkach pri poskytovaní služieb (napr. zobrazovanie obsahu na webových stránkach Youtube alebo Facebook).

Ako dáva používateľ súhlas s používaním cookies

Cookies používame v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie, pričom takéto nastavenie internetového prehliadača považujeme za Váš súhlas s používaním cookies. Väčšina internetových prehliadačov má túto funkciu automaticky povolenú. Ak si neželáte, aby sme cookies používali, ich používanie môžete obmedziť alebo zakázať prostredníctvom zmeny nastavení vášho internetového prehliadača. Podrobnejšie informácie o nastavení a ukladaní súborov cookies nájdete na stránkach poskytovateľov jednotlivých prehliadačov.

Ako môžem zmeniť nastavenia cookies ?

Ak chcete zmeniť nastavenia cookies počas prehľadania stránky, môžete kliknúť na odkaz „Súkromie a Cookies“ na obrazovke. Znova sa vám zobrazí hláška ohľadom GDPR a vy môžete svoje predchádzajú rozhodnutie zmeniť, alebo úplne opustiť.

Rôzne prehliadače vám tiež ponúkajú svoje špecifické spôsoby blokovania a mazania cookies, ktoré webstránka používa. V týchto nastaveniach prehliadača si môžete cookies nastaviť, zmazať alebo blokovať. Viac informácii o tomto procese nájdete na wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Doba spracovania (uchovávania) cookies

Doba spracovania (uchovávania) cookies sa líši od účelu, na ktorý sú cookies uchovávané.Podľa účelu uchovávania cookies delíme na dva súbory, a to:

 • krátkodobé (dočasné) – ostávajú vo vašom zariadení do zavretia internetového prehliadača (po zatvorení prehliadača sa vymažú)
 • dlhodobé (trvalé) – zostávajú v internetovom prehliadači uložené dlhší čas, a to na obdobie, ktoré závisí od nastavenia vášho internetového prehliadača a nastavení cookies alebo na obdobie, pokiaľ cookies vy samy neodstránite

Kto je prevádzkovateľom spracovania osobných údajov?

Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje získané prostredníctvom stránky www.msolsovany.sk je:

Obec Olšovany
Olšovany 35
044 19 Olšovany
IČO: 00324574
DIČ: 2021244929

Aké osobné údaje spracúvame?

Webové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky Materská škola Olšovany, ktoré sú prístupné na webových lokalitách www.msolsovany.sk a na všetkých jej príslušných podstránkach.

Rozsah a účel spracovania

Osobné údaje používateľov našich webových stránok zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu a služieb využitím technológie zbierania cookies. Tieto osobné údaje Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server a ukladajú sa tzv. logovacieho súboru. Zaznamenávajú sa bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 • IP adresa počítača
 • dátum a čas prístupu
 • názov a URL prevzatého súboru
 • webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)
 • použitý prehliadač, prípadne operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet

Uvedené údaje budú nami spracované na nasledovné účely:

 • Administratíva webovej stránky,
 • Zabezpečenie bezproblémového pripojenia na webovú stránku,
 • Zabezpečenie pohodlného používania našich webových stránok.

Právny základ

Právnym základom spracovania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie uvedených údajov je totiž nevyhnutné pre prevádzkovanie našich webových stránok a tým na účely nášho oprávneného záujmu na ich fungovaní. Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať.Doba uchovávaniaOsobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je nevyhnutné na správu webovej stránky.

Newsletter

Rozsah a účel spracovania

Na našej stránke máte možnosť prihlásiť sa na odber bezplatného Newslettra (informačného spravodaja).Newsletter budeme posielať aj osobám, ktoré sa na odber Newslettra neregistrovali cez webstránku, ale ktorých kontaktné informácie s cieľom odoslania elektronickej pošty sme získali v súlade so zákonom od dotknutých osôb. Newsletter Vás informuje o aktuálnych udalostiach a akciách Materskej školy Olšovany.

Na prihlásenie na odber a zasielanie Newslettra spracúvame Vaše nasledujúce údaje:

 • krstné meno (nepovinný údaj)
 • priezvisko (nepovinný údaj)
 • e-mailová adresa

Ak ste sa prihlásili na odber Newslettera, po prvotnom prihlásení dostanete od nás ešte jeden potvrdzujúci e-mail. Newsletter budete dostávať až po kliknutí na odkaz, ktorý obsahuje potvrdzujúci email.

Právny základ

Spracovanie Vašich osobných údajov na účel zasielania Newslettra je založené na oprávnenom záujme Materskej školy Olšovany na zasielaní Newslettra ako marketingových informácií zákazníkom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.Ak ste sa zaregistrovali na odber Newslettra, vedome ste súhlasili s vyššie uvedenými podmienkami danom vo vyhlásení:Prečítal som si a pochopil som vyhlásenie o ochrane osobných údajov Materskej školy Olšovany  a súhlasím s ním.Z odberu Newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odhlásenie je aj námietkou proti príslušnému spracúvaniu osobných údajov, na čo máte v tomto prípade právo podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Po odhlásení Vám už Newsletter nebudeme zasielať a prestaneme spracúvať a uchovávať Vaše osobné údaje na tento účel.

Doba uchovávania

Osobné údaje budeme ukladať do chvíle, kým nezrušíte súhlas s odberom newslettera.Kontaktný formulárRozsah a účel spracovaniaNa stránke www.msolsovany.sk môžete použiť kontaktný formulár, pričom Materskej škole Olšovany je nutné poskytnúť nasledujúce informácie:dôvod kontaktukrstné menopriezviskopoštovú adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec/mesto)e-mailovú adresaobsah správyĎalšie informácie, ako je telefónne číslo, môžu byť poskytnuté, ale nie sú na odoslanie formuláru povinné. Ak sú však poskytnuté a sú potrebné na riadne vybavenie Vašej žiadosti či iného podnetu, budú nami spracované. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame za účelom, aby sme odpovedali na Vašu žiadosť či iný podnet a v prípade potreby na zaslanie Vami požadovaného informačného materiálu. Ak je to potrebné, informácie, ktoré nám boli poskytnuté, budú zaslané osobe zodpovednej za vybavenie Vašej žiadosti.Právny základčl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej žiadosti alebo iného podnetu a tým na účely nášho oprávneného záujmu na ich riadnom vybavení. Bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť a elektronickou cestou zadať na našej webovej stránke. Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať.

Akonáhle Vaša žiadosť alebo iný podnet, bude vybavená a dôležité skutočnosti budú definitívne objasnené, Vaše osobné údaje spracované v súvislosti s kontaktným formulárom budú na tieto účely vymazané. Dlhšie uloženie sa uskutoční v prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

Aké práva má dotknutá osoba pri spracovaní osobných údajov?

Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

Na základe písomnej žiadosti, zaslanej poštou na našu adresu, prípadne tiež emailom, má dotknutá osoba právo požiadať o informáciu o tom, ktoré údaje o dotknutej osobe sú spracovávané. Odpoveď poskytneme v zrozumiteľnej forme rovnakým spôsobom, akým bola táto žiadosť podaná.

Právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

Na základe písomnej žiadosti, zaslanej poštou na adresu našej spoločnosti, prípadne tiež emailom má dotknutá osoba právo požiadať o informáciu o tom, ktoré údaje o dotknutej osobe sú spracovávané. Odpoveď poskytne spracovateľ v zrozumiteľnej forme rovnakým spôsobom, akým bola táto žiadosť podaná.

Právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

V prípade, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame nie sú správne, úplné alebo aktuálne, má dotknutá osoba právo požiadať o ich opravu, doplnenie alebo zmenu. Dotknutá osoba je povinná oznamovať zmeny svojich osobných údajov. Spracovateľ zmenu vykoná bez zbytočného odkladu.

Právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Spracovateľ (prevádzkovateľ) je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a súčasne je splnená niektorá z nasledovných podmienok:na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje potrebné,dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý na spracovanie osobných údajov udelila,neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOU a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,je spracúvanie osobných údajov nezákonné,dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZoOU.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, akdotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebodotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOU, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Spracovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

V prípade, ak dotknutá osoba o to požiada, je možné jej osobné údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade, že by takýto prenos mohol mať nepriaznivé účinky na práva iných osôb, alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos osobných údajov, má spracovateľ právo takúto žiadosť odmietnuť.

Právo odvolať kedykoľvek súhlas

Toto je možné využiť v prípadoch, keď bol súhlas so spracovaním osobných údajov udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v našich informačných systémoch, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: msolsovany@gmail.com. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.