POVOLANIA A NÁVŠTEVA POLICAJTOV
Týždeň o povolaniach. Rozprávali sme o tom, aké povolania majú rodičia, pomenovali sme rôzne iné povolania, priradili predmety, ktoré k nim patria, deti vlastnými slovami opísali, že čo si myslia, aká je pracovná náplň niektorých povolaní….  Spoznali povolania ako policajt, čašník, kuchár, stolár, lekár, sestrička, predavačka. Zahrali si námetové hry. A vo štvrtok sa zahrali na pizziarov. Každý si vystrihol pizzu podľa svojej chuti.
Navštívili nás policajti, ktorí nám predviedli vybavenie, ktoré majú denne so sebou v aute. Porozprávali o svojej práci, o svojich skúsenostiach, predviedli majáky… deti sa pýtali, čo ich zaujímalo, zistili sme, že v našej triede máme pár nádejných policajtov/policajtiek.