Zápis detí do mš na školský rok 2023/24

Milí rodičia, od 2.- 5.mája 2023 prebieha v našej MŠ Olšovany zápis detí na školský rok 2023/24.

Žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa si môžete stiahnuť na našej stránke msolsovany.sk v časti dokumenty, alebo prevziať osobne v priestoroch materskej školy. Vyplnenú a lekárom
potvrdenú žiadosť môžete podať:
·         osobne v MŠ alebo na Obecnom úrade Olšovany
·         písomne poštou na adresu: MŠ Olšovany, Olšovany 56, 044 19, okr. Košice
·         emailom na msolsovany@gmail.com
 
ZÁKONNÉ PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ:
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma dieťa podľa § 59 a 59a školského zákona.
·         prednostne dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
·         dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
·         spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 
OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ:
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie dieťaťa do materskej školy a voľnej kapacity sa na základe žiadosti zákonných zástupcov detí uprednostnia:
·         súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v našej MŠ aj v nasledujúcom školskom roku
·         výnimočne deti od dvoch rokov
·         deti zákonných zástupcov v ťažkej životnej situácii ( samoživiteľ, sirota)
Tešíme sa na nových škôlkárov.