Obmedzená prevádzka mš dňa 19.5.2023

Dňa 19.5. t.j. piatok, bude materská škola v prevádzke do 12,00 hod. z dôvodu školenia, ktorého sme povinné sa zúčastniť. Deti budú končiť obedom a olovrant budú mať zbalený na domov. 

Za pochopenie ďakujeme.