Naše hračky a pravidlá triedy

Naše šikovné detičky v priebehu dvoch septembrových týždňov spoznávali témy „Naše hračky a Pravidlá triedy“.

Spoločne sme sa rozprávali o tom, že pravidlá v triede máme počas celého školského roka a volajú sa PRAVIDLÁ NAŠEJ ŠKôLKY. Aj sme si ich v situačných hrách predstavili a zahrali. Identifikovali sme prvky neslušného správania a dohodli sme sa na tom, že v škôlke budeme k sebe a k svojim kamarátom priateľskí a slušní.

Ale dozvedeli sa aj o tom, že pravidlá existujú aj vtedy, keď pracujeme pri stole. Pri vypracovaní pracovného listu sa sústredíme na ten svoj, kamaráta nevyrušujeme a sústredíme sa na úlohu. Prvú úlohu zvládli všetci na jednotku s hviezdičkou.

Počas týždňa sme si pomenovali hračky, ktoré sa nachádzajú v našej škôlke, s ktorými sa najradšej hrajú a aké hračky majú aj doma aj v škôlke. Zistili sme, že aj taká kniha je určitý typ hračky a že aj keď ešte nevieme čítať písmenká, vieme si prečítať obrázky. A tak si deti vybrali knihu, ktorá ich zaujala a pokúšali sa „čítať“ rôzne príbehy sebe aj svojim kamarátom. Nakoniec ako sa patrí, knihu odložili pekne na miesto. 🙂

Vonku sme okrem naháňačiek a hrania v pieskovisku stihli aj povzbudiť cyklistov, ktorí prechádzali okolo nás.