Zápis Detí do Materskej školy 2021/22

Milí rodičia,

od 1 – 30. mája 2021 prebieha v našej MŠ Olšovany zápis detí na školský rok 2021/22. Žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa si môžete stiahnuť na našej stránke v časti dokumenty, alebo prevziať osobne v priestoroch materskej školy. Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť môžete podať:

  • osobne v MŠ alebo na Obecnom úrade Olšovany
  • písomne poštou na adresu MŠ Olšovany
  • emailom na msolsovany@gmail.com

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

  • na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od 3 – 6 rokov
  • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Leave a Reply